wtorek, luty 09, 2016

                                                                                                       Aktualizacja: wtorek, 09.02.2016 r.

logo


Od roku szkolnego 2012/2013 w Miejskim Przedszkolu "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku wzbogaciła się oferta zajęć dla dzieci w ramach wprowadzonych w przedszkolu "Innowacji Pedagogicznych". Po godzinach przeznaczonych na realizację podstawy programowej dzieci bezpłatnie uczestniczą w następujących zajęciach:

- "Kreatywni - w atelier i kuchni aktywni - zajęcia artystyczne z zakresu plastyki, techniki i kulinarii" /wpisana do rejestru Innowacji i Eksperymentów Kuratorium Oświaty w Olsztynie pod numerem I.143/14/ - Zajęcia realizowane od roku szkolnego 2014/2015. Myślą przewodnią innowacji jest łączenie przyjemnego z pożytecznym, a więc nauka poprzez doświadczanie, eksperymentowanie, przeżywanie. Realizacja innowacji uatrakcyjni zdobywanie przez dzieci nowych wiadomości i umiejętności z zakresu wychowania zdrowotnego oraz edukacji artystycznej, a przede wszystkim przygotuje je do samodzielności. Działalność plastyczno-techniczna i kulinarna jest ważnym elementem w kształtowaniu nawyku spędzania czasu wolnego w sposób twórczy. Zajęcia tego typu stanowią swojego rodzaju zaproszenie do zabawy z różnymi materiałami. Dostrzegając ważność procesu twórczej aktywności dla harmonijnego rozwoju dzieci warto dostarczać im jak najwięcej okazji do twórczej ekspresji.
Zajęcia prowadzi: mgr Sandra Dymek

Rok szkolny 2015/2016 - prowadząca mgr Wanda Malinowska

pf 1449416998

 

Rok szkolny 2014/2015 - prowadząca mgr Sandra Dymek

innowacja


- Ruch to zdrowie, mały i duży ci to powie / wpisana do Rejestru Innowacji i Eksperymentów Kuratorium Oświaty w Olsztynie pod numerem I.15/12/ – zajęcia prowadzone różnorodnymi metodami z przewagą metody Kinezjologii Edukacyjnej określanej mianem "gimnastyki mózgu", która skutecznie uczy i pokazuje w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego, niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu rozszerzania własnych możliwości. Korzystnie wpływa na stan równowagi psychicznej, poczucie własnej wartości, lepszą organizację wewnętrzną i zewnętrzną, komunikację ze sobą i z innymi, i w konsekwencji daje łatwość w porozumiewaniu się, umiejętność podejmowania właściwych decyzji we właściwym czasie, redukcję stresu i naukę szybkiego sposobu rozluźniania się.
Zajęcia prowadzi mgr Małgorzata Polcyn

Zajęcia dodatkowe prowadzone przez Małgorzatę Polcyn w ramach realizacji programu ,,Ruch to zdrowie mały i duży ci to powie-kinezjologia” rok 2014/2015

Zabawy na powietrzu

Ćwiczymy....

Rok szkolny 2013/2014

Zabawy na świeżym powietrzu w ramach zajęć innowacyjnych

Zabawy kształtujące prawidłową postawę prowadzone przez terapeutkę

Rok szkolny 2012/2013


Program zajęć tanecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym / wpisana do Rejestru Innowacji i Eksperymentów Kuratorium Oświaty w Olsztynie pod numerem I.12/12/ - podczas zajęć dzieci poznają różne układy: tańca towarzyskiego, współczesnego, zumby, pop, dance, rozwijają poczucie rytmu, estetykę ruchów oraz uczą się układów tanecznych do znanych piosenek królujących na listach przebojów.
Zajęcia prowadzi mgr Magdalena Bagińska

Rok szkolny 2015/2016


Rok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2012/2013


-
Zajęcia fitness / wpisana do Rejestru Innowacji i Eksperymentów Kuratorium Oświaty w Olsztynie pod numerem I.13/12/ - w ramach zajęć z aerobiku dzieci zażywają sporej dawki gimnastyki, poprawiają swoją sprawność ruchową, wzmacniają duże grupy mięśniowe oraz poznają podstawowe kroki wykorzystywane na zajęciach z aerobiku prowadzonych w klubach fitness.
Zajęcia prowadzi mgr Ewa Olszewska

Rok szkolny 2015/2016


Rok szkolny 2013/2014

Rok szkolnym 2012/2013

- Pomysłowik – zajęcia plastyczno – techniczno – kulinarne / wpisana do Rejestru Innowacji i Eksperymentów Kuratorium Oświaty w Olsztynie pod numerem I.14/12/; I.76/13/ podczas zajęć dzieci rozwijają swoje zdolności plastyczne, manualne, ale także swoją wyobraźnię oraz pomysłowość. Każde zajęcia prowadzone są w interesujący sposób z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych, ale także codziennego użytku. Dzieci mają możliwość przygotowywania potraw z wykorzystaniem różnorodnych produktów żywnościowych. W ten sposób dzieci są uświadamiane, że prace ręczne są bardzo twórcze i wystarczy pobudzić wyobraźnię, aby wyczarować wspaniałe rzeczy.
Zajęcia prowadzi mgr Małgorzata Napieralska

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2013/2014